ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες που θα μπορούν να συμμετέχουν οι συμμετέχοντες είναι:

  • 14'0'' - Ανδρών | Master Ανδρών | Γυναικών | Master Γυναικών | Νέων | Νεανίδων
  • 12'6'' - Ανδρών | Master Ανδρών | Γυναικών | Master Γυναικών | Νέων | Νεανίδων | Παίδων | Κορασίδων
  • Surf  - Ανδρών | Master Ανδρών | Γυναικών | Master Γυναικών
  • Team - XL Ομαδικά SUP

! Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά κατηγορία: Πέντε (5). Σε διαφορετική περίπτωση η κατηγορίες μπορεί να συγχωνευτούν

..........................................................................................................................................

Κατηγορία 14'0'' : Σκάφη τύπου Race-Touring, μήκους μεγαλύτερου των 12'6'' και μικρότερου ή ίσου των 14'0''

Κατηγορία 12'6'' : Σκάφη τύπου Race-Touring, μήκους μικρότερου ή ίσου των 12'6''

Κατηγορία SURF: Σκάφη τύπου surf-wave-all around, μήκους  μικρότερου ή ίσου των 12'0''

Κατηγορία Ανδρών και Γυναικών: Άνδρες και Γυναίκες 19-40 ετών (γεννηθέντες 1979-2001)

Κατηγορία Νέων και Νεανίδων : Παιδιά ηλικίας 13-17 ετών (γεννηθέντες 2002-2006)

Κατηγορία Παίδων και Κορασίδων : Παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών (γεννηθέντες 2007-2011)

Κατηγορία Master : Άνδρες και γυναίκες μεγαλύτεροι των 40 ετών (γεννηθέντες ως και 1978)

*Προσοχή: για τις ηλικιακές κατηγορίες μετράει το έτος γεννήσεων και όχι η ημερομηνία γεννήσεων

..........................................................................................................................................

Συμμετέχων που το επιθυμεί μπορεί να δηλώσει δυσκολότερη κατηγορία από αυτή που ανήκει, σκάφους ή ηλικίας, π.χ. οι νέοι στους άνδρες, οι νεάνιδες στις γυναίκες, και οι SURF στις 12'6'' ή 14'0''.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να δηλώσει ΜΙΑ ΜΟΝΟ κατηγορία.

Συμμετέχοντες με σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 14'0'' ή με άλλου τύπου σκάφη (π.χ. σκάφη με περισσότερους του ενός αναβάτες) μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα, θα είναι όμως εκτός συναγωνισμού.

Τα φουσκωτά σκάφη, θα εντάσσονται στις κατηγορίες που ανήκουν σύμφωνα με τον τύπο και το μήκος τους.