ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες που θα μπορούν να συμμετέχουν οι συμμετέχοντες είναι:

  • 14’0’’ - Ανδρών | Master Ανδρών | Γυναικών | Νέων | Νεανίδων
  • 12’6’’ - Ανδρών | Master Ανδρών | Γυναικών | Νέων | Νεανίδων | Παίδων | Κορασίδων
  • Fun  - Ανδρών | Master Ανδρών | Γυναικών
  • Team - XL Ομαδικά SUP

..........................................................................................................................................

Κατηγορία 14’0’’ : Σκάφη τύπου Race-Touring, μήκους μεγαλύτερου των 12’6’’ και μικρότερου ή ίσου των 14’0’’

Κατηγορία 12’6’’ : Σκάφη τύπου Race-Touring, μήκους μικρότερου ή ίσου των 12’6’’

Κατηγορία FUN : Σκάφη τύπου surf-wave, μήκους  μικρότερου ή ίσου των 12’0’’

Κατηγορία Νέων και Νεανίδων : Παιδιά ηλικίας 13-18 ετών (γεννηθέντες 2001-2005)

Κατηγορία Παίδων και Κορασίδων : Παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών (γεννηθέντες από 2006 και μετά).

Κατηγορία Master : Άνδρες μεγαλύτεροι των 40 ετών (γεννηθέντες ως και 1977)

..........................................................................................................................................

Συμμετέχων που το επιθυμεί μπορεί να δηλώσει δυσκολότερη κατηγορία από αυτή που ανήκει, σκάφους ή ηλικίας, π.χ. οι νέοι στους άνδρες, οι νεάνιδες στις γυναίκες, και οι FUN στις 12’6’’ ή 14’0’’.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να δηλώσει ΜΙΑ ΜΟΝΟ κατηγορία.

Συμμετέχοντες με σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 14’0’’ ή με άλλου τύπου σκάφη (π.χ. σκάφη με περισσότερους του ενός αναβάτες) μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα, θα είναι όμως εκτός συναγωνισμού.

Τα φουσκωτά σκάφη, θα εντάσσονται στις κατηγορίες που ανήκουν σύμφωνα με τον τύπο και το μήκος τους.